Ngày 30 tháng 08 năm 2018

Từ 1960 đến nay, được định danh Nga Thủy và chia thành 4 xóm: Hưng Đạo, Đô Lương, Lê Lợi và Hoàng Long. Sau được chia thành các đội

Email liên hệ  : nga11111991@gmail.com

Tên kênh youtube  : Nga Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *